Francais Neerlandais
Accueil > Procedure om de Academische Examens

Hier volgt de procedure om de academische examens geldig te maken:

1) Een jury van minimum 2 leden van de Academi bijeenroepen. De opleider moet eveneens in orde zijn bij de Academie.

2) De datum en het geschat aantal leerlingen doorgeven, alsook de namen van de opleider en de jury, om een weigering door administratieve fout te voorkomen.

3) Een kopie per e-mail versturen (om sneller te gaan) en per brief (voor de handtekeningen) van het formulier ondertekend door de OPLEIDER en de JURY.

4) Accompagner la liste d’une copie dactylographiée, afin d'éviter les erreurs lors de l'établissement des diplômes.

5) Het bedrag van 2,50 € per diploma storten op het rekeningnummer van Meester VAN PEVENAGE (zie hieronder aub).

6) Bestellen de badges (dit kan reeds op voorhand) door het bedrag van 1,25 € / badge te storten met de vermelding van het aantal insignes per graad, en dit op hetzelfde rekeningnummer als voor de examens.

7) De instructies volgen om eventuele schriften te bestellen.

Praktische Informatie

 
  Monsieur Houben Damien
Maître d’Arme
  IBAN :
BE11 0019 3483 4748

arab, ARAB, escrime, Belgique                                                                                                          © - Design & Webmaster :